Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » School kan tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer

School kan tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer

Schoolbesturen kunnen zelf besluiten bij extreme hitte een tropenrooster in te stellen. De school moet zich wel houden aan het minimum aantal lesuren per schooljaar (verplichte onderwijstijd).

In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel moet het schoolbestuur ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De hoge temperatuur mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van leraren en leerlingen. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet.

Bij extreme warmte kan een tropenrooster ingesteld worden, bijvoorbeeld met kortere lesuren of lesdagen. De school moet de ouders hierover informeren. Als de ouders geen opvang hebben voor de kinderen, dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

Andere maatregelen zijn:

  • Zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
  • Pauzeren in koele ruimtes;
  • Extra ventilatie;
  • Veel drinken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 augustus 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)