Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scholen willen meer duidelijkheid over zorgplicht

Scholen willen meer duidelijkheid over zorgplicht

Scholen, ouders en leerlingen willen meer duidelijkheid over wat de zorgplicht van een school precies inhoudt, stelt promovendus Brechtje Paijmans. In haar proefschrift verduidelijkt Paijmans de reikwijdte van de zorgplicht en de aansprakelijkheid van scholen.

Scholen krijgen steeds vaker claims van ouders en leerlingen, omdat zij zich niet aan de zorgplicht zouden hebben gehouden. Tegelijkertijd is het voor ouders en leerlingen onduidelijk wat zij van de school mogen verwachten wat betreft de zorgplicht. De claims veranderen mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Betroffen de claims vroeger vooral schade bij (gym)ongevallen, tegenwoordig krijgen scholen steeds vaker claims op schade als gevolg van pesten en tegenvallende leerprestaties.
Paijmans, onlangs op dit onderwerp gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, wil meer duidelijkheid geven over de zorgplicht, ook voordat schade ontstaat. Daarnaast wil de promovendus samenhang brengen in de rechterlijke toetsing van de zorgplicht. Daarbij richt ze zich vooral op de vier op scholen meest voorkomende situaties: ongevallen, bewegingsonderwijs en sportbeoefening, pesten, misbruik en geweld en de kwaliteit van het onderwijs.

Het proefschrift is getiteld: 'De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen.'

Meer informatie: www.uu.nl

Gepubliceerd op: 25 juni 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)