Home » Artikelen » Scholen straks echt meer keuze in eindtoetsen

Scholen straks echt meer keuze in eindtoetsen

Twee toetsaanbieders hebben een alternatieve eindtoets (naast het Cito) ter goedkeuring aan het ministerie aangeboden. Dekker wil uiterlijk 1 december beslissen welke centrale eindtoetsen worden toegelaten. De staatssecretaris veronderstelt dat scholen in december daadwerkelijk iets te kiezen hebben.
 
Dekker reageert in een brief (op 8 september) op schriftelijke vragen van D66-kamerlid Paul van Meenen, die zich afvraagt of er straks wel wat te kiezen valt voor basisscholen als zij de centrale eindtoets moeten afnemen. Toetsaanbieders hebben weinig tijd gehad om te voldoen aan de Toetswijzer, waarin de te toetsen inhoud voor de po-eindtoets is voorgeschreven. Deze Toetswijzer werd pas in juni gepubliceerd, terwijl de alternatieve eindtoetsen voor 1 augustus bij het ministerie moesten worden ingeleverd.
 
Dekker beaamt dat de tijd krap was voor de alternatieve eindtoetsen en ook de centrale eindtoets om op elk onderdeel volledig te voldoen aan de Toetswijzer: “Mocht dit zich voordoen dan zal in de besluitvorming tot toelating en ook bij de vaststelling door het College voor Toetsen en Examens, hier – eenmalig – met de nodige souplesse mee worden omgegaan.”
 
Het is nog onduidelijk uit hoeveel eindtoetsen een school kan kiezen in 2015. Dekker stelt binnenkort een subsidieregeling vast die het mogelijk maakt om andere eindtoetsen gratis aan te bieden op scholen. Momenteel geldt een overgangsregeling: scholen kunnen dit schooljaar nog gebruikmaken van de bestaande toetsen. “Dit geeft toetsaanbieders meer tijd om te werken aan de ontwikkeling van een andere eindtoets. Sommige aanbieders hebben aangegeven dat zij het komende jaar hiervoor zullen benutten.” Al met al veronderstelt de staatssecretaris dat scholen straks daadwerkelijk iets te kiezen hebben.
 
Uiterlijk 1 december beslist Dekker welke centrale eindtoetsen worden toegelaten. Scholen moeten voor 1 januari aangeven welke toets zij dit schooljaar afnemen.

Schooladvies is leidend
In de nieuwe regelgeving die op 1 augustus in werking is getreden, is overigens opgenomen dat scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet moeten laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies van de basisschool, dat elke leerling van groep 8 voor 1 maart moet krijgen, is leidend bij de toelating tot het vervolgonderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 september 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders