Home » Artikelen » Scholen per schooltype bij elkaar vanwege krimp

Scholen per schooltype bij elkaar vanwege krimp

Brede schoolgemeenschappen maken de komende jaren plaats voor middelbare scholen ‘per schooltype’. In Maastricht gebeurt dat al. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs zijn veel andere gemeenten en besturen zich nog onvoldoende bewust van de ernst van de situatie. Dit bericht de NOS.

In Maastricht worden alle middelbare scholieren op schooltype bij elkaar gezet. Er komt dus één school voor het vmbo, één voor de havo en één voor het vwo. Reden hiervoor is de sterke daling van het aantal leerlingen: de komende tien jaar wordt in Maastricht een krimp voorspeld van 25 procent. Door leerlingen per onderwijssoort bij elkaar te zetten ontstaan volgens schoolbestuur LVO in Maastricht weer stevige scholen die kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

In Maastricht was er wel verzet van bezorgde ouders en docenten vanwege het verlies aan keuzevrijheid. In reactie op de kritiek heeft het schoolbestuur de plannen op verschillende punten aangepast.

Volgens staatssecretaris Dekker telt Nederland over twaalf jaar 115.000 minder middelbare scholieren dan nu. Zeeland, Limburg, Oost-Groningen en de Achterhoek zijn de sterkste ‘krimpregio’s’. De enige regio’s waar de leerlingenaantallen naar verwachting blijven stijgen, zijn Groot-Amsterdam, Den Haag en Westland/Delft. Dekker meent dat veel gemeenten en besturen zich nog onvoldoende bewust zijn van de ernst van de situatie. Daarom wil hij de komende anderhalf jaar gebruiken om bestuurders wakker te schudden. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 september 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)