Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scholenpanelonderzoek - Vacatures en vervangingen

Scholenpanelonderzoek - Vacatures en vervangingen

De AVS doet al een aantal jaren steeds rond september/oktober een onderzoek onder leidinggevenden op school- en bovenschools niveau in het primair onderwijs naar de mate waarin scholen en besturen erin slagen om personeel te krijgen. Ook dit jaar hebben AVS-leden hierover per e-mail een vragenlijst ontvangen, die tot uiterlijk 23 september aanstaande ingevuld kan worden. De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. De AVS zou het erg op prijs stellen als u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst invult.

https://reflexy.survey.netq.nl/nq.cfm?q=ad7308d4-6873-4702-901a-fbdcea617175
 

Gepubliceerd op: 6 september 2012

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)