Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scholenpanel "Mediawijsheid"

Scholenpanel "Mediawijsheid"

De laatste AVS-scholenpanel van het schooljaar 2005-2006 ging over het bijzondere thema "mediawijsheid". Binnenkort volgen de resultaten.De samenleving verandert in snel tempo.Het onderwijs krijgt op allerlei manieren te maken met de nieuwe media en met de mogelijkheden en gevaren daarvan.Met deze vragenlijst hopen we uit de antwoorden af te kunnen leiden of scholen vinden dat leerlingen voldoende zijn toegerust op die nieuwe media.Tevens trachten we een beeld te krijgen of scholen vinden dat het onderwijs hierin een taak heeft.De AVS doet dit onderzoek in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Gepubliceerd op: 12 juni 2006
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)