Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scholen krijgen meer ruimte voor snelle uitvoering belangrijke beleidsthema’s

Scholen krijgen meer ruimte voor snelle uitvoering belangrijke beleidsthema’s

Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema’s taal, rekenen, opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie nog in 2010 uitbetaald, om scholen meer ruimte te bieden deze thema’s sneller uit te voeren. In de oorspronkelijke ‘Regeling bekostiging personeel PO 2010/2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010/2011’ en de ‘Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008-2011’ was opgenomen dat de betaling verdeeld zou worden over de kalenderjaren 2010/2011. Het totale bekostigingsbedrag voor de genoemde beleidsthema’s, over de kalenderjaren 2010 en 2011, is echter nog in 2010 uitbetaald. Het totale bekostigingsbedrag voor 2010/2011 verandert niet.

De wijziging is te downloaden in het dossier Lumpsum

Gepubliceerd op: 20 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)