Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scholen gezocht voor Operatie Regels Ruimen
Vervolg op meldpunt Regeldruk

Scholen gezocht voor Operatie Regels Ruimen

Onnodig papierwerk kan afbreuk doen aan het werkplezier van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een team van experts gaat scholen helpen om prioriteiten te stellen. Tijdens het programma Operatie Regels Ruimen van het ministerie van OCW wordt op een aantal voorbeeldscholen gesneden in zelfopgelegde regels. Staatssecretaris Dekker zoekt scholen met lef die een metamorfose aandurven.
 
Op sommige scholen voelt men zich vaak overstelpt met taken, regels en opdrachten van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden. “Tijd en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs, en niet op eindeloos vergaderen of onzinnige administratie”, zegt Dekker. Bovendien weet men vaak niet meer waarom en door wie die regels ooit zijn bedacht. Dat moet anders, vindt Dekker, die scholen met het programma wakker wil schudden. Door te laten zien dat het anders kan op een aantal voorbeeldscholen, hoopt Dekker alle scholen te inspireren. Deelnemende scholen zullen worden gevolgd door een camerateam tijdens deze operatie, zodat andere scholen van hun ervaringen kunnen leren.
 
Structuur onder de loep
Het team van experts van Operatie Regels Ruimen bestaat uit een leraar en een schoolleider van een andere school. Daarnaast sluiten een inspecteur en een expert op het gebied van verandermanagement aan. Gezamenlijk nemen zij de structuur van de school onder de loep en kijken hoe makkelijker en efficiënter gewerkt kan worden, zodat er meer tijd overblijft voor lesgeven. De experts helpen schoolleiders en leraren dit in kaart te brengen. Dekker: “Scholen moeten zich blijven afvragen of het nuttig is wat ze doen, want de slechtste reden om iets te doen is omdat je denkt dat het moet van een ander.”
 
Vervolg op meldpunt Regeldruk
Staatssecretaris Dekker voert samen met de sectorraden, AVS en andere vakbonden en onderwijsvakorganisaties de Regeldrukagenda 2014-2017 uit. Die is erop gericht om knelpunten die voortvloeien uit wet- en regelgeving weg te nemen. Ervaren regeldruk valt niet altijd terug te leiden tot het bestaan van een bestaande, wettelijke regel. Om die ervaren regeldruk te peilen, richtte Dekker eerder een meldpunt Regeldruk in. Daaruit blijkt dat veel leraren worstelen met registraties die vanuit scholen zelf komen, zoals groepsplannen en groepsoverzichten. Operatie Regels Ruimen is een vervolgstap van dat meldpunt.

Scholen die willen meedoen aan Operatie Regels Ruimen kunnen zich inschrijven tot en met vrijdag 2 december via www.delerarenagenda.nl. Uit de aanmeldingen worden scholen geselecteerd om mee te doen aan het programma. 

Gepubliceerd op: 15 november 2016

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)