Home » Artikelen » Scholen gaan door met omstreden antipestmethoden

Scholen gaan door met omstreden antipestmethoden

Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden. Kinderombudsman Marc Dullaert verbaast zich erover dat er nog steeds scholen zijn die afgekeurde programma’s gebruiken. Ook Daan Wienke, voorzitter van de commissie die namens het ministerie 61 methoden onderzocht en er 48 afkeurde, vindt het “verbazingwekkend.” Dit schrijft dagblad Trouw op 18 februari. De AVS is van mening dat schoolleiders en hun scholen goed in staat zijn om zelf de afweging te maken welke programma’s er nodig zijn in de context van hun school in het kader van de sociale veiligheid.

Onder leiding van Wienke (Nederlands Jeugdinstituut) onderzocht een onafhankelijke commissie van deskundigen, in opdracht van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, 61 antipestprogramma’s. De commissie keurde medio vorig jaar voorlopig slechts 13 programma’s goed. Onder druk van PO-Raad en VO-raad werden de overige programma’s niet verboden, maar werd scholen de vrijheid gelaten zelf te kiezen.

De kinderombudsman is ook voor didactische vrijheid van scholen, maar hij trekt een grens aan die vrijheid waar de sociale veiligheid in het geding komt. Volgens hem lopen kinderen zelfs gevaar. Trouw wijst erop dat het rapport van de commissie Wienke slechts beschrijft aan welke criteria een afgekeurde methode niet voldoet. Het ministerie legt niet alle beschikbare informatie op tafel, waardoor niet echt duidelijk wordt bij welke van de 48 afgekeurde methodes kinderen mogelijk gevaar lopen.

Het dagblad meldt ook dat het een rapport in handen kreeg dat door de minister niet openbaar is gemaakt. Daarin staat bijvoorbeeld dat de afgekeurde M5-aanpak geen betrouwbare methode is en ethisch niet verantwoord.

Volgens Wienke stoppen scholen niet altijd onmiddellijk met afgekeurde methoden omdat ze te maken hebben met langdurige verplichtingen die zij met de programmaeigenaren zijn aangegaan. Ombudsman Dullaert zegt in Trouw dat financiële verplichtingen niet de reden mogen zijn dat scholen doorgaan met een programma dat niet bewezen effectief is.

Staatssecretaris Dekker verwacht dat op termijn steeds meer scholen kiezen voor de lijst met effectieve antipestprogramma’s.

Zorgvuldig proces
De AVS meent dat schoolleiders heel goed zelf een goede afweging kunnen maken. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De meeste scholen hebben goed kennisgenomen van de vorig jaar goedgekeurde programma’s en hebben deze vergeleken met de methode die zij zelf hanteren. Veel scholen zijn dan ook op inhoudelijke wijze aan de slag met het nog beter invullen of aanscherpen van hun sociale veiligheidsbeleid, waaronder de aanpak van pesten. Het kiezen van een nieuwe methode en vervolgens het implementeren daarvan is op de meeste scholen een zorgvuldig proces. Dit onder druk van de recente ontwikkelingen opeens versneld oppakken, doet geen recht aan de zorgvuldigheid.” Als een school over wil stappen op een ander programma, gaat hier een onderzoek aan vooraf naar de behoefte van de school tegenover dat wat de methode te bieden heeft. “Het is belangrijk om goed te monitoren wat er gebeurt, maar scholen mogen ook de tijd en ruimte krijgen om hun aanpak op gedegen wijze te herontwerpen. Sociale veiligheid is een belangrijk thema in het funderend onderwijs. Belang van leerlingen gaat daarbij boven de financiële drijfveren uit en de veiligheid van leerlingen is daarbij primair van belang.”

Gepubliceerd op: 19 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020