Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scholen aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Met behulp van cofinanciering

Scholen aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Van 24 po-scholen is de aanvraag voor de tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid gehonoreerd. Deze scholen gaan met cofinanciering van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag om duurzame inzetbaarheid in het team te bevorderen.

Tot 15 november 2017 konden schoolleiders een projectplan indienen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en leraren op een vernieuwende manier ondersteuning te bieden in de werkomgeving. Het Arbeidsmarktplatform PO liet 24 scholen weten dat ze op basis van hun projectplan een tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro ontvangen. Hiermee kunnen zij hun project starten of voortzetten. Het gaat om scholen uit heel het land, van Groningen tot Zeeland.

Thema’s en werkvormen
De scholen kiezen in hun plannen voor een variëteit aan thema’s: vitaliteit (beweging, gezond eten), werkdruk, persoonlijke ontwikkeling of loopbaanontwikkeling. Ook de werkvormen zijn heel verschillend: onderzoeken, pilots, workshops of bootcamps, collegiale consultatie, interne dialogen en trainingen.

Ervaringen delen
Het Arbeidsmarktplatform PO houdt geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang van de projecten en opbrengsten. Ook komt er een bijeenkomst waar de scholen hun goede ervaringen delen met andere scholen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)