Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scholen krijgen onvoldoende middelen voor toename expatkinderen

Scholen krijgen onvoldoende middelen voor toename expatkinderen

Er is een toename van het aantal kinderen van expats, waar scholen mee te maken krijgen. Deze kinderen spreken lang niet altijd Nederlands en scholen krijgen geen geld voor extra onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Scholen krijgen geen extra geld voor kinderen van expats, omdat die vaak maar een paar jaar blijven.”

De verwachting is dat het aantal kinderen van kenniswerkers tussen nu en 2030 met meer dan de helft zal toenemen, tot bijna vierduizend leerlingen, meldt Trouw. Expats kiezen niet meer automatisch voor een internationale school voor hun kinderen. Daarbij speelt ook mee dat er wachtlijsten zijn voor internationale scholen en de werkgever niet meer altijd de kosten voor een dure internationale school betaalt. De toestroom van buitenlandse leerlingen speelt met name in de regio’s Eindhoven, Den Haag en rondom Amsterdam.

Omdat expatkinderen vaak hoogopgeleide ouders hebben, krijgen de scholen van het Rijk geen extra geld om taalonderwijs te verzorgen voor schakel- en taalklassen. In die gevallen moet de gemeente bijspringen. “De ouders hebben het recht te kiezen voor een Nederlandse school en die school is verplicht om de kinderen aan te nemen”, zegt Van Haren in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar waar scholen extra geld krijgen voor taallessen voor migrantenkinderen, geldt dat niet voor kinderen van expats, omdat die vaak maar een paar jaar blijven."

Het ministerie van OCW en de betrokken bedrijven moeten volgens Van Haren nu in gesprek om voldoende middelen te krijgen voor het onderwijs aan expat-kinderen. "Vaak spreken die kinderen helemaal geen Nederlands. Maar dat moeten ze wel leren, omdat het onderwijs in het Nederlands wordt gegeven. Het aanleren van de taal kost ontzettend veel extra tijd en daar is nu geen geld voor."

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 januari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders