Home » Artikelen » Scherpere controle op gewichtenbepaling

Scherpere controle op gewichtenbepaling

Inspectie neemt opgaven eerdere jaren onder de loepDe onderwijsinspectie gaat bij basisscholen waar dit jaar veel fouten worden aangetroffen in de bepaling van de leerlinggewichten ook kijken naar de opgaven van eerdere jaren. Aanleiding is een toename van het aantal fouten bij de invoering van de nieuwe gewichtenregeling, die vanaf teldatum 1 oktober 2009 volledig is ingevoerd.De inspectie onderzoekt tweehonderd aselect uitgekozen scholen om een algemeen beeld te kunnen geven en neemt tweehonderd andere scholen onder de loep met veel leerlingen met een hoog gewicht, omdat op deze scholen een groter risico bestaat op foutieve tellingen. Als daar aanleiding voor is worden ook de gegevens van eerdere jaren gebruikt bij het opleggen van eventuele sancties. Als scholen een te hoog leerlinggewicht doorgeven, ontvangen ze onterecht meer bekostiging en duperen ze daarmee andere scholen, omdat het totale budget voor de gewichtenregeling gelijk blijft.

Gepubliceerd op: 25 maart 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)