Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Schatting: 1.100 leraren nodig om les te geven aan vluchtelingen

Schatting: 1.100 leraren nodig om les te geven aan vluchtelingen

Het kabinet weet niet hoeveel extra leraren Nederland nodig heeft voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een berekening wijst uit dat in het po bijna 500 leerkrachten nodig zijn en in het vo ruim 600 docenten. Dat meldt de Volkskrant eind december.

‘Het kost tijd om voldoende geschikt personeel te vinden’ schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs onlangs aan de Tweede Kamer. Hij en anderen weten niet hoe groot het tekort aan geschikte leraren precies is. De getallen van 500 extra leerkrachten in po en ruim 600 docenten in vo zijn gebaseerd op de 1 oktober-telling: toen waren er 7.306 vluchtelingenkinderen op basisscholen en 9.298 op middelbare scholen. LOWAN, de stichting die scholen helpt bij het onderwijs aan vluchtelingen, weet dat een klasje met vluchtelingen ongeveer 15 leerlingen heeft.

Voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen zijn er nu ‘niet genoeg geschoolde kandidaten’, meldt Marieke Postma van LOWAN. Vooral het aantrekken van leraren voor de noodopvang is lastig: goede docenten die daarvoor nodig zijn willen vaak hun leerlingen niet in de steek laten. In de grootste noodopvang van het land, Heumensoord bij Nijmegen, gaan daarom 600 leerplichtige kinderen niet naar school.

Vanwege het tekort aan docenten met een bevoegdheid Nederlands als tweede taal heeft Dekker besloten dat ook pabodocenten in het vo aan de slag mogen. Ze moeten dan alleen een spoedcursus in dat vak volgen.

Het Arbeidsmarktplatform PO is momenteel bezig een poule in te richten van bekwame leerkrachten voor (taal)onderwijs aan vluchtelingen. 

Gepubliceerd op: 4 januari 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)