Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Schaken op tien borden tegelijk
Leergang strategische communicatie & pr

Schaken op tien borden tegelijk

Auteur: Winnie Lafeber

Een schoolleider is een schaap met vijf poten. Hij of zij heeft de regie op de communicatie in en over de school en is gesprekspartner voor diverse doelgroepen. Allerlei factoren kunnen invloed hebben op het imago van de school. “Alles onder controle hebben, is een illusie.”

Aan het woord is Noud Cornelissen, eigenaar van bureau Cornelissen Communicatie, die samen met de AVS en mede-kerndocent Hans Scholten de nieuwe leergang Strategische communicatie & PR heeft opgezet. “De rol van de school wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker, omdat andere instituten, zoals kerk, postkantoor en buurtwinkels, verdwijnen. Met deze leergang richten we ons op het ‘sterker’ maken van schoolleiders, zodat ze voldoende zijn toegerust in deze veranderende samenleving.” Wanneer spreek je van een ‘goede schoolleider’? “Dat is iemand die zichzelf durft te laten zien en beschikt over voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen. Alles onder controle hebben, is een illusie. Wel is belangrijk dat de schoolleider de regie heeft en een goede gesprekspartner is voor onder andere leraren, ouders, gemeente en de inspectie.”

Sociale media
In de huidige maatschappij kunnen diverse factoren het imago van de school beïnvloeden. Cornelissen: “Ouders stellen hoge eisen en hebben dito verwachtingen. Ook hebben ze steeds meer kanalen, bijvoorbeeld via sociale media, om zich te uiten. Dit kan invloed hebben op het imago van de school. In de leergang gaan we dieper in op de invloed van sociale media. Hoe je je school onder de aandacht kan brengen bij de belangrijkste doelgroepen en hoe je omgaat met de media en crisissituaties.”

Kernkwaliteiten
Een schoolleider moet dus stevig in zijn schoenen staan. Daarom begint de leergang met persoonlijk leiderschap. “We gaan op zoek naar de kernkwaliteiten van een schoolleider. Wat voor soort leider ben je en wat zijn je sterke punten? Een test geeft inzicht in wie je bent, wat je drijfveren en vaardigheden zijn en hoe je handelt. Ook gaan we dieper in op het thema communicatief leiderschap: hoe kom ik over op anderen en welk effect heeft dat?” Andere thema’s zijn: de school als bedrijf, didactiek en nieuwe technologie, positionering & marketingcommunicatie en media & crises. Deze blokken worden gegeven door gerenommeerde gastdocenten.

Communicatieplan
In het laatste blok staat leren van elkaar centraal. Cornelissen: “De deelnemers presenteren aan elkaar en ook aan experts uit de praktijk het communicatieplan dat gebaseerd is op een analyse van hun eigen schoolsituatie. Het is de bedoeling dat het een richtinggevend en actief document wordt voor medewerkers en ouders. Het strategische communicatieplan loopt als een rode draad door de leergang. Op de terugkomdag, een half jaar later, kijken we wat er allemaal terecht is gekomen van het plan.” Voor het schrijven van het communicatieplan wordt gebruik gemaakt van het Strategisch communicatieframe, een model van hoogleraar communicatiewetenschap Betteke van Ruler.

Leren van elkaar is ook een belangrijk element in de elektronische leeromgeving die is opgezet om tijdens de leergang vragen met medecursisten en docenten uit te wisselen. Hans Scholten: “Dit is een soort vraagbaak. Deelnemers kunnen iets aan elkaar toetsen. Ook willen we hen stimuleren elkaar te leren kennen door elkaar te visiteren. Een kijkje in de keuken van een collega is heel leerzaam.” Tijdens de leergang bieden de kerndocenten ook een telefonische helpdesk aan, bijvoorbeeld bij een crisis of akkefietje met de media. “Door de vertrouwde en veilige sfeer die we in een groep creëren, ontstaat meestal ook vanzelf een netwerkgroep.”

De leergang Strategische Communicatie & PR is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en als formeel aanbod opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. De leergang is dekkend bevonden voor de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ en het deelthema ‘Organisatie van de school’ (uit Regie en Strategie).

Doelgroep: leidinggevenden po
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/communicatie

Gepubliceerd op: 1 oktober 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders