Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scenariomodel PO geactualiseerd

Scenariomodel PO geactualiseerd

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk.

Het scenariomodel is geactualiseerd met de volgende bronbestanden:

  • leerlingtellingen, 1 oktober 2013 (DUO)
  • bevolkingsprognose, najaar 2013 (CBS/PBL)
  • normbedragen lumpsum, 1 oktober 2013 (DUO)
  • huidige bevolkingsopbouw 0-4 jarigen, 1 januari 2013 (CBS)

Naast de update van de brondata zijn meer verbeteringen doorgevoerd:
- Van de regionale basisrapportages (bijvoorbeeld samenwerkingsverband Passend onderwijs) is nu ook het landelijk totaal (grafisch) inzichtelijk voor de prognose van de basisgeneratie, de referentieleeftijd voor het primair onderwijs;
- De rapportages voor de personele bekostiging zijn vanaf nu gebaseerd op de Brin-specifieke GGL. Deze kunnen nog steeds worden overschreven als scenario.

Speciaal (basis)onderwijs
Het Arbeidsmarktplatform PO is voornemens het scenariomodel uit te breiden met het speciaal (basis)onderwijs. Het platform roept kandidaten op om mee te denken over de verdere doorontwikkeling van het scenariomodel voor het s(b)o en verzoekt hen de nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO in de gaten te houden. Voor het s(b)o gelden andere rekenregels en andere gebruikerswensen, voor zowel de rapportages als voor de knoppen waar men aan wil draaien. De invoering van Passend onderwijs heeft, door de veranderingen en onduidelijkheden die op dit moment nog spelen, een vertragend effect.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)