Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Scenariomodel basisonderwijs voor leerlingenprognoses en formatieramingen beschikbaar

Scenariomodel basisonderwijs voor leerlingenprognoses en formatieramingen beschikbaar

In overleg met de sociale partners, waaronder de AVS, heeft het kersverse Arbeidsmarktplatform PO een instrument ontwikkeld voor regio’s en individuele schoolbesturen, waarmee toekomstscenario’s gemaakt kunnen worden voor mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen in het komend jaar en een aantal jaren daarna.

Met dit gratis en toegankelijke model kunnen schoolbesturen en scholen zelf de regie voeren op het gebied van leerlingenprognoses en formatieberekeningen en krijgen zij op basis van diverse scenario’s inzicht in hun personeelsbehoefte en fi nanciële ruimte, waardoor ze bijvoorbeeld tijdig kunnen inspelen op een leerlingendaling of stijging.
Het is van groot belang dat scholen en besturen op tijd anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en een meerjaren personeelsplanning opstellen die voor iedere locatie geldt. Het scenariomodel biedt deze mogelijkheid. Daarnaast is het model ook regionaal in te zetten om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld de basisprognose voor de verwachte leerlingaantallen voor een school of regio met lokale kennis op postcodegebied worden geplust of gemind. Ook kunnen aannames als de bekostigingssystematiek worden aangepast. Met het scenariomodel kunnen schoolbesturen en regio’s vijf jaar vooruitkijken.

Het scenariomodel kan, inclusief een handleiding, kan hieronder gedownload worden. Een computer dient hiervoor te beschikken over minimaal Excel en Acces 2007

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs organiseert binnenkort samen met de schoolbesturen van de Regionale Platforms voor de Onderwijsarbeidsmarkt workshops over het scenariomodel. 

In Kader Primair 1 (september) volgt een uitgebreid artikel over werken met en de toepassing van het scenariomodel.

Gepubliceerd op: 22 augustus 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)