Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school

Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school

Vanaf komend schooljaar zal de inspectie scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer in een reactie op het NOS-bericht dat een op de negen middelbare scholieren wordt gepest.

Het websitebericht van de NOS gaat in op een van de bevindingen uit de recent gepubliceerde Jeugdgezondheidsmonitor van de landelijke GGD’en en het RIVM. Uit de monitor blijkt dat bijna 11 procent van de jongeren op het vo de afgelopen drie maanden te maken heeft gekregen met pesterijen. Dat zijn gemiddeld drie leerlingen per klas, zo schrijft Dekker. “Iedere leerling die gepest wordt, is er een te veel… Deze recente cijfers tonen eens te meer aan dat pesten een hardnekkig en veel voorkomend probleem is op scholen. Deze constatering onderstreept het belang van een goed veiligheidsbeleid op school.”

De inspectie zal komend schooljaar scholen aanspreken die zich niet aan de Wet veiligheid op school houden. Boetes deelt de Onderwijsinspectie niet uit, maar maakt een school het heel bont, dan kunnen sancties volgen, meldt Metro. “Zo kan in uiterste gevallen een deel van het geld dat een school vanuit de overheid krijgt, worden ingehouden. De controles van de inspectie zullen steekproefsgewijs plaatsvinden of op basis van ‘signalen’”, aldus Jan-Willem Swane van de Onderwijsinspectie.

Scholen in het funderend onderwijs zijn met ingang van 1 augustus 2015 verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige school. De Wet veiligheid op school maakt onderdeel uit van de integrale aanpak die Dekker samen met de Kinderombudsman heeft ingezet vanaf 2013. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 juni 2016

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders