Home » Artikelen » Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start
Opleiding tot Trendprofessional Onderwijs

Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start

De AVS wil een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde onlangs in het advies ‘Een eigentijds curriculum’ (mei 2014) dat het bij de tijd houden van het onderwijs vooral een taak voor leraren en schoolleiders is. De AVS heeft daarom de samenwerking gezocht met de Nationale Academie voor Media & Maatschappij en de opleiding Trendprofessional Onderwijs opgenomen in het AVS-professionaliseringsaanbod.

Tijdens de opleiding worden onderwijsprofessionals getraind in het herkennen, evalueren en toepassen van trends. AVS-leden krijgen de mogelijkheid om met korting deel te nemen aan Trendprofessional Onderwijs.

Maak je onderwijs futureproof
Wat zijn de trends, toekomstvisies en innovaties op onderwijsgebied? In vier sessies worden de trends en toekomstbeelden met betrekking tot de onderwijspraktijk geschetst en besproken. Wat kunnen de gevolgen van technologische en mediaontwikkelingen zijn voor de eigen werkomgeving, het vak, de school en het onderwijs in het algemeen? De deelnemende onderwijsprofessional ontwikkelt tijdens de opleiding een ‘Trends & Toekomst-project’ dat aansluit op de eigen werkomgeving. Ook wordt aandacht besteed aan marketing en het creëren van draagvlak. De opleiding geeft na succesvolle afronding recht op het officiële certificaat Trendprofessional Onderwijs.

Meer informatie en aanmelden
Lees voor meer informatie over de eerste lichting van de opleiding Trendprofessional Onderwijs het persbericht en het evaluatierapport van eerdere Trends & Toekomst-projecten. Aanmelden voor de opleiding is mogelijk via: www.avs.nl/trendprofessionalonderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 mei 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)