Home » Artikelen » Samenwerken van schoolbesturen in RTC’s nog steeds nuttig

Samenwerken van schoolbesturen in RTC’s nog steeds nuttig

Van 2014 tot 2016 richtten po-schoolbesturen tien Regionale Transfercentra (RTC’s) op. Hoewel de arbeidsmarkt van toen heel anders is dan nu, hebben de RTC’s nog wel een toekomst als ze de focus verleggen naar andere arbeidsmarktvragen die schoolbesturen gezamenlijk kunnen oppakken. Dat blijkt uit de Effectmeting Regionale Transfercentra van Ecorys.

De RTC’s zijn opgezet in krimpregio’s in een periode waarin de arbeidsmarkt voor leerkrachten in het po er heel anders uitzag dan in de nabije toekomst. Was er toen sprake van een overschot aan leraren, nu is er sprake van een enorme krapte. Met als gevolg dat de Vervangingspools van de RTC’s leeg raken.

Voor de toekomst van de RTC’s is het daarom van belang de focus te verleggen naar andere arbeidsmarktvragen die schoolbesturen samen kunnen oppakken. Het gaat dan om vragen op gebied van beperken ziekteverzuim en uitval op pabo’s, uitbreiden van de aanstellingsomvang van leerkrachten, ondersteunen van starters, carrièreperspectief bieden aan leerkrachten, aanboren van (stille) reserves (investeren in werving, opleiding en begeleiding van zij-instromers en herintreders) en het beperken van tekorten met organisatorische of technische innovaties.

Wanneer de huidige RTC’s en andere samenwerkingsverbanden van besturen op dit soort vragen de nadruk leggen, is het primair onderwijs als geheel beter af dan wanneer werkgevers vooral inzetten op concurrentie om de schaarse leraren, aldus de onderzoekers.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “RTC’s spelen een belangrijke rol bij het goed organiseren van vervanging. Personeel dat in dienst is bij een RTC heeft een duidelijk (vast) contract. Steeds meer RTC’s ontwikkelen zich tot brede mobiliteitscentra waarbij ook de invaller de gelegenheid krijgt om te professionaliseren en begeleid te worden. Dit is belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs en is ook belangrijk voor de invallers zelf, die zich blijvend kunnen ontwikkelen totdat zij (indien gewenst) doorstromen naar een vaste baan op een school. Voor scholen betekent dit dat de kwaliteit en beschikbaarheid van invallers goed geregeld wordt en dat ontzorgt de schoolleiding enorm.”

Advies regionale samenwerking
Voor schoolbesturen met vragen over regionale samenwerking hebben het Arbeidsmarktplatform PO en Vervangingsfonds/Participatiefonds expertisecentrum POvoorderegio opgericht. POvoorderegio helpt schoolbesturen bij een plan van aanpak om regionale samenwerking tussen po-besturen op te zetten en te organiseren. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 februari 2018

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)