Home » Artikelen » Samen Engels leren spreken

Samen Engels leren spreken

Deze 14de publicatie in de Onderzoeksreeks doet verslag van een onderzoek naar de inzet van de multimediale lessenserie ‘Samen Engels Leren Spreken'. De resultaten laten zien dat door de inzet van ict-toepassingen de spreekvaardigheid Engels van vmbo.

Nieuwe hulpmiddelen zoals digitale schoolborden en snelle glasvezelverbindingen bieden docenten steeds meer mogelijkheden om hun onderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken. Uit de Vier in Balans Monitor 2008 blijkt dat het merendeel van de docenten in het voortgezet onderwijs in de nabije toekomst ook daadwerkelijk van die mogelijkheden gebruik wil gaan maken (Kennisnet, 2008). Hierdoor wordt de vraag actueel hoe docenten ict in de les kunnen gebruiken om de leerstof zo aan te bieden dat hun vak ook daadwerkelijk aantrekkelijker wordt en dat de leerprestaties verbeteren. Een voor de hand liggende mogelijkheid om het onderwijs aantrekkelijker te maken is het gebruik van ict en multimedia. De vakken waarbij het gebruik van ict en multimediafragmenten in de les een duidelijke meerwaarde kan hebben zijn de moderne vreemde talen, in het bijzonder ten behoeve van de ontwikkeling van de spreekvaardigheid bij het vak Engels.

Hoewel spreekvaardigheidsonderwijs van toenemend belang is voor de Nederlandse economie, komt het op veel scholen zeer moeizaam van de grond. Het Universitair Onderwijscentrum Groningen heeft daarom samen met het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, in opdracht van Kennisnet, de effectiviteit van de multimedialessenserie Samen Engels Leren Spreken getest. Deze publicatie gaat over het experiment met deze multimedialessenserie ter ondersteuning van het Engelstalige gespreksonderwijs in het vmbo. We beschrijven het gebruik van de lessenserie en doen verslag van de leerprestaties die met de lessenserie zijn bereikt.

Meer informatie: Kennisnet
 Download de brochure (PDF)

Gepubliceerd op: 14 augustus 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)