Home » Artikelen » Salaristabellen en bedragen voor het PO aangepast

Salaristabellen en bedragen voor het PO aangepast

De AVS heeft samen met CNVO, FvOv en de PO-Raad op 4 november 2015 afspraken gemaakt over de structurele salarisverhoging, ter uitvoering van het loonakkoord voor 2015 in het primair onderwijs. Het betreft de salarisverhoging van 1,25 procent met terugwerkende kracht per 1 september 2015. De salaristabellen zijn aangepast.

Aan de schoolbesturen is gevraagd om deze salarisverhoging met terugwerkende kracht uit te betalen aan de werknemers, tegelijk met de eenmalige uitkering van € 500 bruto (deeltijders naar rato).

De betrokken partijen gaan ervan uit dat er per 1 juli 2016 een nieuwe CAO PO  kan worden afgesloten. Deze loonafspraken worden daarin opgenomen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 november 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)