Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ruimte voor professionalisering niet altijd benut

Ruimte voor professionalisering niet altijd benut

Tegelijkertijd met het lanceren van de Lerarenagenda stuurde minister Bussemaker een onderzoek van de inspectie over de professionalisering van leraren naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de ruimte voor leraren om te professionaliseren lang niet door iedereen wordt benut.

Dit geldt nog het meest voor de leraren die het hardst aan hun kwaliteit moeten werken. Het leren van leraren heeft over het algemeen te weinig focus en is te weinig gericht is op concrete doelen om het eigen onderwijs te verbeteren. Leraren ervaren wel voldoende ruimte om zelf initiatief te nemen voor hun eigen professionalisering, al vormen de werkdruk en het vrijmaken van tijd in de organisatie regelmatig een belemmering.
De schoolleiding heeft niet altijd systematisch zicht op de sterke en zwakke punten van leraren, blijkt verder uit het onderzoek. En leraren hebben soms een te positief beeld van hun eigen kwaliteiten. Bovendien is niet overal afgesproken of vastgelegd welke eisen de school stelt aan goed lesgeven. Gevolg hiervan is dat professionalisering niet altijd gericht is op de ambities van de school, of op het verbeteren van de zwakke pedagogische en didactische vaardigheden van leraren.
Leren door leraren is niet hetzelfde als het volgen van scholing; daar zijn vele vormen voor mogelijk, al dan niet in teamverband, merkt de inspectie op. Dit laatste komt in het basisonderwijs en speciaal onderwijs regelmatig voor; daarbuiten minder. Bij andere voorbeelden van leren gaat het om coaching on the job, intervisie, herontwerpen van het onderwijs, lesbezoek met feedback bij elkaar, et cetera.
Scholen die onvoldoende investeren in hun eigen leerproces hebben moeite om zich aan de veranderende omgeving aan te passen. De rol van leidinggevenden is daarin cruciaal, benadrukt de inspectie. Op dit moment onderzoekt de inspectie het onderwijskundig leiderschap op scholen vanuit dit perspectief. In 2014 zal de inspectie verdiepend onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van lerarenteams en de wisselwerking met de school en het schoolbeleid.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 oktober 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)