Home » Artikelen » Ruimte in wetgeving voor vorming samenwerkingsschool

Ruimte in wetgeving voor vorming samenwerkingsschool

Het is voor een bestuur van openbare scholen wettelijk niet toegestaan om gezag te voeren over een samenwerkingsschool. Dat concludeert het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) na onderzoek in opdracht van staatssecretaris Dekker.

Door de bevolkingskrimp en de gevolgen hiervan, is het van belang dat scholen over denominatieve grenzen heen kunnen samenwerken. Sinds 1 september 2011 is het mogelijk om een samenwerkingsschool te vormen, maar door de complexe wetgeving is dat sinds die tijd pas twee keer gebeurd. Staatssecretaris Dekker heeft het NCOR daarom verzocht te onderzoeken welke ruimte de Grondwet biedt voor de versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool (een school die ontstaat uit een fusie tussen een openbare en een bijzondere school).

Het NCOR, een centrum waarbinnen wetenschappers, beleidsmakers, advocaten en rechtsbijstandverleners samen werken aan de ontwikkeling van het onderwijsrecht, concludeert na onderzoek:

  • dat het voor de wetgever mogelijk is te variëren in de invulling en toepassing van de opheffingsnormen, mits hij dat doet aan de hand van objectieve getalscriteria;
  • dat de samenwerkingsschool niet in stand gehouden kan worden door een bestuur dat daarnaast ook openbare scholen in stand houdt;
  • dat het niet mogelijk is om binnen een samenwerkingsschool verschillende rechtsposities te hanteren;
  • dat het gemeentebestuur wettelijk verplicht is toezicht te houden op het openbaar onderwijs, maar dat extern toezicht kan worden teruggebracht bij de samenwerkingsschool;
  • dat het mogelijk is om het externe toezicht ten aanzien van het openbaar onderwijs zodanig in intensiteit terug te brengen, dat het reëel aanvaardbaar blijft en qua intensiteit ongeveer gelijkwaardig is aan het toezicht ten aanzien van het bijzonder onderwijs;
  • dat de wetgever de mogelijkheden van het samenwerkingsbestuur (een bestuur waaronder bijzondere, openbare en mogelijk ook samenwerkingsscholen vallen) kan versmallen, maar ook verruimen.

Op basis van het advies zal de staatssecretaris dit voorjaar in de ‘uitwerkingsbrief leerlingendaling’ een voorstel doen voor de aanpassing van de regels rondom de samenwerkingsschool.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 mei 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)