Home » Artikelen » Ruim een derde onderwijsprofessionals ervaart informatieovervloed

Ruim een derde onderwijsprofessionals ervaart informatieovervloed

In het onderwijs hebben werknemers meer last van informatieovervloed dan het gemiddelde aantal werknemers over alle sectoren. In het onderwijs gaat het om 36 procent dat aangeeft last te hebben van een overvloed aan informatie. Deze werknemers zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018.

In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. Het onderwijs staat op de vijfde plek als beroepsklasse waarin vaak of altijd een informatieovervloed ervaren wordt met 35,7 procent. Ook in andere ict-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt (38 procent).
 
Het percentage werknemers dat last heeft van informatieovervloed ligt onder hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog als onder laagopgeleiden, 40 tegen 14 procent. Bij hoogopgeleiden nam het percentage werknemers dat moeite heeft om alle informatie (zoals e-mail, telefoon en sociale media) te verwerken, tussen 2014 en 2018 bovendien het meest toe.

Managers voeren de ranglijst aan van beroepen die kampen met een overvloed aan informatie. Bijna de helft (46 procent) zegt tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat dit nauwelijks nog te verwerken is. Van de managers in zorg, onderwijs en ict zijn dat er zelfs bijna 6 op de 10. 

Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel (66 procent) tevreden over hun arbeidsomstandigheden dan van degenen die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is (75 procent). Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken: 57 procent heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij werknemers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk gold dit voor respectievelijk 44 en 24 procent.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018 is een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 april 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021