Home » Artikelen » Rouvoet: ‘Niet ingrijpen in hoogte ouderbijdrage’

Rouvoet: ‘Niet ingrijpen in hoogte ouderbijdrage’

Landelijk onderzoek inspectie volgtDemissionair minister van Onderwijs Rouvoet wil niet ingrijpen in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. Hij meldt dit in antwoord op Kamervragen van de SP, die op basis van een onderzoek stelt dat er scholen zijn die door het vragen van een hoge bijdrage een drempel creëren.Rouvoet wijst erop dat wettelijk is vastgelegd dat de hoogte van de bijdrage in gezamenlijkheid wordt bepaald door schoolbestuur en ouders, met instemming van de oudergeleding van de MR. Volgens de SP zijn er grote verschillen tussen ouderbijdragen, die uiteen lopen van 0 tot 600 euro. De minister vindt deze verschillen op zich niet strijdig met de wettelijke voorschriften. Wel wil hij dat de toelating tot een school niet afhankelijk wordt gesteld van het betalen van een geldelijke bijdrage door de ouders. Ook moeten scholen dat duidelijk kenbaar maken, wat volgens de SP niet altijd gebeurt. De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke regels omtrent de vrijwillige ouderbijdrage. De inspectie presenteert binnenkort de uitkomsten van een landelijk onderzoek naar de ontwikkeling van schoolkosten. Een vergelijkbaar onderzoek werd uitgevoerd in 2000 en 2002.

Gepubliceerd op: 22 april 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)