Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Rol leidinggevende belangrijk bij oordeel over leer- en inzetbaarheidscultuur

Rol leidinggevende belangrijk bij oordeel over leer- en inzetbaarheidscultuur

Personeel in het primair onderwijs is overwegend positief over de leercultuur op hun school en iets minder positief over de inzetbaarheidscultuur. De leidinggevende blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen: naarmate personeel positiever oordeelt over de leidinggevende, oordeelt het ook positiever over de ervaren leer- en inzetbaarheidscultuur op school. Dat blijkt uit de verkenning ‘Wendbaar zijn en blijven’ van het Arbeidsmarktplatform PO (december 2017).

De 3.042 geënquêteerden uit het primair onderwijs gaven, op een schaal van 1 op 5, de leercultuur gemiddeld een 3,9. De inzetbaarheidscultuur scoorde gemiddeld een 3,1. De leercultuur is dus wel sterk op de meeste scholen. De inzetbaarheidscultuur op scholen kan verder gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door een verdere professionalisering van het HRM-beleid. Interessante uitkomst is dat een positieve inzetbaarheidscultuur ook invloed lijkt te hebben op de leercultuur: op scholen waar het personeel positief oordeelt over de inzetbaarheidscultuur, wordt over het algemeen ook positief geoordeeld over de leercultuur. Andersom is dat iets minder vaak het geval.

Rol leidinggevende
Hoe personeel de leer- en inzetbaarheidscultuur ervaart, hangt samen met veel andere factoren, toont het onderzoek aan. Directiepersoneel en oudere collega’s geven bijvoorbeeld vaker een positiever oordeel dan overig personeel en jongere collega’s. Ook tevredenheid over leidinggevenden en over de organisatie speelt mee. Het personeel oordeelt positiever over de leer- en inzetbaarheidscultuur naarmate zij positiever zijn over de leidinggevende. De onderzoekers geven leidinggevenden daarom het advies te werken aan een gedeelde visie over leren en inzetbaarheid. Tot slot blijken ook het oordeel over de eigen vakbekwaamheid en de ervaren werkdruk te beïnvloeden hoe personeel de leer- en inzetbaarheidscultuur ervaart.
 
Over het onderzoek
Voor de verkenning naar de leer- en inzetbaarheidscultuur in het primair onderwijs maakte het Arbeidsmarktplatform PO gebruik van gegevens uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is een grootschalige enquête onder medewerkers in de publieke sector.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 januari 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders