Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Roeters benoemd tot inspecteur-generaal Onderwijs

Roeters benoemd tot inspecteur-generaal Onderwijs

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (OCW) en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en om Annette Roeters te benoemen tot inspecteur-generaal van het Onderwijs. De benoeming gaat in op 1 februari 2008.

Drs. Annette Roeters (1954) is sinds 1996 vice-voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool Windesheim in Zwolle en sinds 2002 ook lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder is zij sinds 2005 lid van de Onderwijsraad. Roeters studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederlandse Taal- en Letterkunde). Zij volgt Jan Teuwen op die sinds februari 2007 de functie van inspecteurgeneraal van het Onderwijs tijdelijk waarnam. De benoeming van mevrouw Roeters is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Gepubliceerd op: 1 december 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)