Home » Artikelen » Roep aan Tweede Kamer: Stop uitsluiting van kinderen

Roep aan Tweede Kamer: Stop uitsluiting van kinderen

Een brede coalitie, bestaande uit vertegenwoordigers van schoolleiders, leraren, scholieren, ouders, het openbaar onderwijs en kinderrechtenorganisaties, roept de Tweede Kamer op om voor de initiatiefwet van de SP en Groen Links te stemmen om uitsluiting van leerlingen in primair en voortgezet onderwijs te voorkomen. De AVS heeft, samen met andere organisaties, een brief gestuurd naar de commissie voor OCW.

“Ons onderwijs dient toegankelijk te zijn voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van de ouders. De praktijk leert helaas dat het niet alle scholen lukt om uitsluiting op dit moment te voorkomen. Sterker nog: er zijn nog veel scholen die niet duidelijk maken dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat, sommige scholen sturen zelfs aanmaningen”, aldus de coalitie. De sterke toename van privaat aanbod in scholen vormt een bedreiging voor de kansengelijkheid die toch al onder druk staat.

Leerlingen mogen nu nog worden uitgesloten van activiteiten (zoals een schoolreis) en lesprogramma’s als ouders niet de (volledige) ouderbijdrage betalen. Met het wetsvoorstel willen de initiatiefnemers Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) die uitsluiting aan banden leggen.

Voor het voorstel is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Volgende week debatteert zij verder over het wetsvoorstel.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 oktober 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)