Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Risicomodel speciaal basisonderwijs

Risicomodel speciaal basisonderwijs

De onderwijsinspectie heeft de afgelopen tijd gezocht naar een methode om de opbrengsten in het speciaal basisonderwijs te beoordelen. Het SBOwerkverband heeft hierover onlangs overlegd met de inspectie, meldt ze op haar site.

De inspectie heeft een risicomodel ontworpen voor het speciaal basisonderwijs (sbo). In het basisonderwijs vindt de beoordeling door de inspectie al plaats middels een risicomodel. Het model dat voor het sbo is ontwikkeld wijkt hier enigszins vanaf. Het uitgangspunt van de inspectie is om met zo min mogelijk gegevens een beoordeling te kunnen geven en te kunnen bepalen of een school een risico heeft in de opbrengsten.

De inspectie gebruikt de uitstroomgegevens (nu nog DLE’s) per vak en de intelligentie van de leerlingen. Van deze gegevens wordt een gemiddelde bepaald. Het gemiddelde IQ wordt vervolgens naast de gemiddelde opbrengst per vak gelegd. Als dat gemiddelde afwijkt van het landelijke gemiddelde dan valt de school in een risicogroep. Vóór de zomervakantie wil de inspectie de risicogroep in beeld hebben. Deze scholen zullen aanvullend bevraagd worden via een vragenlijst. De scholen die dan nog in de risicogroep vallen krijgen bezoek van de inspectie. Er zal dan een gesprek met het bestuur van de school gevoerd worden. Indien nodig vindt er ook een kwaliteitsonderzoek plaats. In januari 2013 is voor alle sbo-scholen een arrangement vastgesteld.

Toezicht
Lopende trajecten van (zeer) zwakke scholen zullen aangevuld worden met bovenstaande risicoanalyse. Het toezichtkader van de inspectie zal voorlopig niet veranderen. Of de inspectie de opbrengsten ook echt gaat beoordelen (of er een uitspraak over doet) is nog niet helemaal duidelijk. De inspectie heeft uitstroomgegevens van meerdere jaren nodig om een beoordeling te kunnen geven. In de toekomst wil de inspectie toewerken naar een vierjarige cyclus inspectiebezoeken.
De inspectie heeft alle sbo-scholen gevraagd hun uitstroomgegevens te uploaden. Scholen die geen uitstroomgegevens aanleveren zullen als risicoscholen worden aangemerkt.

Meer informatie: www.sbowerkverband.nl

Gepubliceerd op: 7 juni 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)