Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Rijke schoolbesturen moeten opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs
Onderzoek financiële positie po/vo

Rijke schoolbesturen moeten opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs

Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de rijkste schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat van de 214 onderzochte schoolbesturen in het basisonderwijs er 93 zijn die een hogere financiële reserve hebben dan de signaleringswaarde die destijds door de Commissie Don is vastgesteld. In totaal gaat het om een bedrag van € 136 miljoen. In het voortgezet onderwijs gaat het om 82 onderzochte schoolbesturen, waarvan er 17 naar verwachting een ‘extra’ reserve hebben van € 46 miljoen. Met de schoolbesturen is inmiddels afgesproken dat zij het geld alsnog gaan inzetten voor goed onderwijs. Zij zullen daartoe een meerjarenbegroting opstellen en/ of een risicoanalyse uitvoeren om de noodzakelijke omvang te bepalen van de fi nanciële buffer. Hiermee moet ook duidelijk worden hoe de te ruime buffers worden afgebouwd. De inspectie volgt de besteding van deze ‘overtollige’ reserves in haar reguliere financiële toezicht. Van Bijsterveldt: “Geld moet daar terecht komen waar het voor bedoeld is, namelijk goed onderwijs. Dat vraagt om financiële deskundigheid van schoolbestuurders zelf, maar ook van hun raden van toezicht.”

Beperkt
De inspectie vindt het aantal besturen in het po en vo met een te ruime financiële buffer beperkt. Uit het onderzoek blijkt dat de financiële ruimte bij een groot deel van de besturen is afgenomen. Nog 93 pobesturen en 17 vo-besturen hebben dus naar verwachting in respectievelijk 2013 en 2014 een te ruime financiële buffer. Uit het onderzoek blijkt dat veel besturen nog onvoldoende inzicht hadden in hun eigen financiële positie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 september 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders