Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Rijke leeromgeving

Rijke leeromgeving

Auteur: Petra van Haren

Leren is een voortdurend proces tijdens het leven. De mate waarin wordt geleerd wordt bepaald door de rijkheid van de leeromgeving. Voor leerlingen is de omgeving waarin zij opgroeien of naar school gaan heel divers en niet altijd even ‘rijk’. Goed kunnen bepalen wat een leerling nodig heeft is daarom altijd context gebonden. Er bestaat niet zoiets als een eenduidige aanpak die geldt voor iedereen. Maatwerk is geboden. Gepersonaliseerd leren waar mogelijk geeft optimale kansen. De inrichting van dit maatwerk vraagt om een heldere visie op onderwijs en leren. Maatwerk is niet aanbodgericht maar betekent het creëren van een context waar aan leervragen van de leerling tegemoet wordt gekomen. Dit laatste is meer complex dan het lijkt. Een doorlopend uitdagende leeromgeving zal vaak niet tot vaste ontwikkelpatronen of voorspelbare leerlijnen leiden. Toch willen we juist doorlopende leerlijnen mogelijk maken. Al in de voor- en vroegschoolse periode ligt de basis van deze leerlijnen. Een goede basis is dus van belang. Recent onderzoek toont aan dat voor- en vroegschoolse educatie en zorg vooral effectief zijn bij kinderen met een lagere sociaaleconomische status. Een belangrijke groep dus om in te investeren. Maar minstens zo belangrijk is het samenbrengen van kinderen met diverse achtergronden. Samen leven, spelen en leren. Begrip en respect opbrengen voor elkaars diversiteit. Kunnen genieten van de veelkleurigheid van de multiculturele samenleving. Waardering voor elkaars talenten. Genieten en plezier maken in gelijkwaardigheid. Sociale leerlijnen vanzelfsprekend verankerd als onderdeel van de rijke leeromgeving. Ook dat is maatwerk. Iedere leerling laten groeien tot een passend stukje van die mooie puzzel die toekomst heet.

Gepubliceerd op: 1 juni 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)