Home » Artikelen » Resultaten internetconsultatie lumpsumbekostigingssystematiek gepubliceerd

Resultaten internetconsultatie lumpsumbekostigingssystematiek gepubliceerd

De vaste commissie voor OCW heeft in de maand oktober 2017 een internetconsultatie onder belanghebbenden in het onderwijs laten uitvoeren. Hierop zijn in totaal 124 reacties ontvangen. De staf van de commissie heeft op basis van deze reacties een samenvattende analyse gemaakt.

Uit de internetconsultatie blijkt dat bestuurders positiever zijn over de huidige lumpsumbekostigingssystematiek dan leraren. Bestuurders willen over het algemeen de lumpsumbekostigingssystematiek behouden zoals het is (eventueel aangevuld met meer verantwoordingsplicht), omdat het volgens hen zorgt voor beleidsvrijheid en autonomie van scholen. Leraren willen over het algemeen schotten en oormerken binnen de lumpsum, waarbij personeelssalarissen (leraren en onderwijsondersteunend personeel) worden geoormerkt binnen de lumpsum. Zij zijn veelal van mening dat het geld dan beter in de klas terechtkomt en dat duidelijker wordt waar het geld blijft. Belangenorganisaties verschillen van mening.
 
Het overgrote deel van zowel voor- als tegenstanders van de huidige lumpsumbekostigingssystematiek vindt dat meer verantwoording over uitgaven op zijn plaats is, bijvoorbeeld door meer openbare informatie. Een voorbeeld daarvan is het verplicht stellen van de publicatie van het jaarverslag van onderwijsinstellingen. Hierbij wordt opgemerkt dat meer verantwoording niet moet leiden tot verzwaring van de lastendruk of bureaucratie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 december 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020