Home » Artikelen » Reorganisatie schoolbesturen speciaal onderwijs in volle gang

Reorganisatie schoolbesturen speciaal onderwijs in volle gang

Schoolbesturen in cluster 2 zijn er in geslaagd een begin te maken om zich anders te organiseren. Hiertoe worden de scholen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen verplicht door de wet Passend onderwijs.

De schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben met elkaar afgesproken dat ze meer zullen gaan samenwerken. Zo zullen er vijf onderwijsinstellingen overblijven voor dove en ernstig slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden, schrijft Siméa, de stichting waarin deze schoolbesturen zijn verenigd, in een brief aan de PO-Raad.

De stichting heeft zich tot doel gesteld om op 1 augustus 2014, tegelijk met de invoering van Passend onderwijs, klaar te zijn met de oprichting van de nieuwe instellingen. Om de complexe organisatie van Passend onderwijs te vereenvoudigen is in de bijbehorende wet opgenomen dat er meer samenwerking moet komen tussen de scholen in de regio. Cluster 1 en 2 maken geen deel uit van de nieuwe samenwerkingsverbanden, maar vanwege hun specifieke kennis draagt het kabinet deze schoolbesturen op zich te organiseren.

De reorganisatie van schoolbesturen in het cluster 1 onderwijs, het onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen, is al eerder van start gegaan.
 

Gepubliceerd op: 12 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)