Home » Artikelen » 'Relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig'

'Relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig'

De veronderstelde relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, dat schoolportretten maakte van basisscholen die bezig zijn met projecten Wetenschap & techniek. Wel is op deze ‘vindplaatsscholen’ sprake van onderzoekend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding, zowel bij leerlingen als leerkrachten.

Van vindplaatsscholen wordt een bijdrage verwacht aan het ontwikkelen van een aanpak voor opbrengstgericht werken. De scholen hebben echter elk hun eigen aanpak en invalshoek hierbij, blijkt uit het onderzoek. Soms heeft de manier van werken bij Wetenschap & techniek het opbrengstgericht werken bevorderd, maar soms is het eerder andersom en hebben analyses ertoe geleid om Wetenschap & techniek in te voeren. In andere gevallen is vooral het onderwijskundig concept van de school leidend geweest bij de keuze voor Wetenschap & techniek en is opbrengstgericht werken hierbij niet echt een issue. Naast onderzoekend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding is er op de meeste scholen nog geen duidelijke koppeling tussen opbrengstgericht werken en Wetenschap & techniek in de zin van het benutten van leerlingresultaten ter verhoging van de leerprestaties. De onderzochte scholen verzamelen en gebruiken (toets- en andere) gegevens verschillend. Opbrengstgericht werken wordt door de meeste scholen breed opgevat: men denkt niet alleen aan het gebruik en het benutten van data voor onderwijsontwikkeling en het verhogen van leerlingresultaten, maar associeert opbrengstgericht werken ook met het aanleren van een onderzoekende houding en met kritisch leren denken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 februari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021