Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016

Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016

In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de inzet van personeelsleden voor het schooljaar 2015 – 2016.

De AVS heeft het rekeninstrument Jaartaak uitgebracht, waarin per personeelslid de gegevens kunnen worden ingevoerd en de afspraken kunnen worden vastgelegd.

Let op! Voor de juiste werking van dit rekenprogramma dient u macro's in te schakelen bij opening van het programma.
Alleen geschikt voor Microsoft Office - Excel.

Update 20 april: nieuwe versie

Naar aanleiding van een aantal reacties van leden, zijn er enkele formules aangepast.
Hier onder kunt u de nieuwe versie downloaden. Mocht u al een grote hoeveelheid gegevens ingevoerd hebben in de vorige versie, dan kunt u uw bestand per mail sturen naar helpdesk@avs.nl, dan zorgen wij voor een ingevulde nieuwe versie. NB: de persoonlijke tabbladen per medewerker worden ivm aangepaste formules wel opnieuw aangemaakt, dus daarop gemaakte wijzigingen gaan helaas wel verloren.

Vraag en antwoord

Vraag: de tabbladen verschijnen niet.
Antwoord: voordat de tabbladen verschijnen dienen de macro’s ingeschakeld te worden.

Vraag: de kalender in het programma loopt maar van 1 augustus tot en met 31 juli. Hierdoor kan niet de gehele zomervakantie ingeroosterd worden.
Antwoord: het rekenprogramma Jaartaak is een handreiking om de werktijden in te roosteren. De jaartaak heeft betrekking op een schooljaar. Een schooljaar is volgens  de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertise centra (WEC) en de CAO PO 2014 – 2015 (artikel 1.1) de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. De jaartaak is gesteld op 1659 uur.

De opbouw van het vakantieverlof geschiedt in de periode 1 oktober tot en met 30 september, 428 uur bij werktijdfactor 1. De periode kan met instemming van de PGMR gewijzigd worden. Het vakantieverlof maakt geen onderdeel uit van de jaartaak. Wel maakt het onderdeel uit van de inplanning van deze uren. Daarom kan het wel verwerkt worden in de jaartaakkalender.

Vraag: de uren overgangsregeling BAPO worden niet van de jaartaak afgetrokken.
Antwoord: door wijziging in de CAO PO 2014 – 2015 met betrekking tot de inzet van de uren overgangsrecht BAPO is het geen automatisme dat deze uren van de jaartaak worden afgetrokken. De uren overgangsrecht BAPO kunnen ook worden ingezet voor activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid als genoemd in artikel 8A.4.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 april 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)