Home » Artikelen » Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief

Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het reglement voor het schooljaar 2014/2015 definitief vastgesteld. De tekstversie is nu beschikbaar. De opgemaakte versie komt beschikbaar in juli.

Het reglement regelt voor het schooljaar 2014/2015 de bekostiging van de vervanging van afwezig onderwijspersoneel ten laste van het Vervangingsfonds in het primair onderwijs.

Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2013/2014 zijn:

  • Er is slechts één intrededatum voor eigenrisicodragers (ERD) en dat is 1 augustus 2014;
  • Premiedifferentiatie is niet meer van toepassing op eigenrisicodragers;
  • Met ingang van de zomervakantie 2015 wordt vervanging enkel nog bekostigd tot en met de laatste schooldag vóór de zomervakantie;
  • Samenwerking tussen eigenrisicodragers en niet-eigenrisicodragers in bovenbestuurlijke vervangingspools wordt mogelijk;
  • Vervanging van personeel in dienst van een Centrale Dienst wordt niet langer vergoed.

Vervanging bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid
Een werknemer die gedurende langere tijd is uitgevallen, wordt veelal niet van de ene op de andere dag 100 procent arbeidsgeschikt verklaard. De bedrijfsarts verklaart iemand dan gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Dat kan geschiktheid voor de eigen functie zijn, maar dat hoeft niet. In het Reglement Vervangingsfonds 2014/2015 wordt opgenomen dat een zieke werknemer mag worden vervangen voor dat gedeelte waarvoor hij arbeidsongeschikt is voor de eigen functie. Dat brengt met zich mee dat bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid - maar niét voor de eigen functie - de werknemer volledig mag worden vervangen ten laste van het Vervangingsfonds.

Een overzicht van alle wijzigingen is te vinden op pagina 2 van het reglement.

Download hier het Reglement 2014/2015 van het Vervangingsfonds.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 juni 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021