Home » Artikelen » Regio’s Passend onderwijs vastgesteld

Regio’s Passend onderwijs vastgesteld

Met de invoering van Passend onderwijs gaan schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. Doel is dat de scholen binnen de samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat alle leerlingen een passende plek krijgen, zodat er geen leerlingen tussen wal en schip vallen. De ministeriële regeling met de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden trad op 1 januari 2013 in werking en is gepubliceerd in de Staatscourant.

Door de regio-indeling moet een sluitend geheel van nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, waarin scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 3 en 4 en scholen voor voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in een bepaalde regio, samenwerken. Het bevoegd gezag is voor alle vestigingen aangesloten bij het samenwerkingsverband waarin de vestigingen zijn gelegen. Een bevoegd gezag kan dus bij verschillende samenwerkingsverbanden zijn aangesloten. In de nieuwe situatie gaat het beschikbare geld voor extra ondersteuning naar het samenwerkingsverband van scholen in een bepaalde regio. De scholen binnen het samenwerkingsverband maken in afstemming met ouders, leerkrachten en gemeenten afspraken over de verdeling van het geld over de scholen. Scholen kunnen dus zelf bepalen hoeveel geld naar welke leerlingen gaat.

Registratie in BRIN
Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs kunnen zich vanaf januari 2013 laten registreren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het Basisregister Instellingen (BRIN). De accountmanagers van het ministerie van OCW sturen de contactpersonen van elk samenwerkingsverband in januari een programma van eisen inclusief een invulformulier. In het programma van eisen staat vermeld welke gegevens en documenten de samenwerkingsverbanden vóór 1 november 2013 aan DUO moeten aanleveren en welke stappen zij moeten doorlopen.

De wet Passend onderwijs gaat gefaseerd in werking per 1 augustus 2014.
Kijk voor meer informatie en de ministeriële regeling met de regio-indeling op www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingenzorg/passendonderwijs en www.passendonderwijs.nl.
 

Gepubliceerd op: 8 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)