Home » Artikelen » Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020 beschikbaar voor vo

Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020 beschikbaar voor vo

De Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020, die CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW heeft gemaakt, zijn beschikbaar op de site van Voion. Met de ramingen kunnen vo-scholen anticiperen op mogelijk kwantitatieve of kwalitatieve lerarentekorten om hun personeelsvoorziening op orde te houden.
 
Scholen kunnen de ramingen van hun regio als benchmark gebruiken voor de werkgelegenheidsontwikkeling van hun eigen school. Ook krijgen zij per regio inzicht in het geraamde tekort voor de verschillende vakken. De ramingen zijn gemaakt met Mirror, een ramingsmodel voor de onderwijsarbeidsmarkt. Ze geven inzicht in leeftijdsopbouw, werkgelegenheid, vervangingsvraag, instroom en onvervulde vacatures.
 
De onderwijsarbeidsmarkt kent grote regionale en lokale verschillen. Er zijn regio’s in Nederland waar nu vanwege daling van het aantal leerlingen weinig of geen vacatures zijn, maar waar over enkele jaren grote tekorten worden verwacht. Enkele andere regio’s verwachten een grote uitstroom van personeel, terwijl het leerlingenaantal in die regio’s gelijkt blijft of beperkt groeit. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 april 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)