Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regionale feedbacksessies Curriculum.nu voor leraren en schoolleiders
Verschillende regiobijeenkomsten in juni

Regionale feedbacksessies Curriculum.nu voor leraren en schoolleiders

Ben je leraar of schoolleider in het primair of voortgezet onderwijs? In juni organiseren de AVS en de PO-Raad in samenwerking met schoolbesturen/scholen verschillende regiobijeenkomsten die je kunt bijwonen om mee te praten over de opbrengsten van Curriculum.nu. Op basis van jouw input worden deze verder aangescherpt. Jouw feedback is dus van groot belang. Je bent van harte welkom!

PROOLeiden/OBSG Leiderdorp organiseren een regionale feedbackbijeenkomst. Ga in gesprek gaan met leraren en schoolleiders die de bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen hebben ontwikkeld. 
Wanneer: 6 juni 2019
Locatie: Huis van het Onderwijs, Elisabethhof 21, Leiderdorp
Tijd: 18:00-20:30 uur
Leergebieden: Rekenen & Wiskunde, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Engels/Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur
Aanmelden: voor 29 mei via secretariaat@avs.nl

Data voor de regio's Zwolle, Noord-West Brabant en Oost-Nederland worden binnenkort bekend gemaakt.

Gepubliceerd op: 23 mei 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)