Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regionale arbeidsmarktanalyses po voor maatwerkaanpak lerarentekort

Regionale arbeidsmarktanalyses po voor maatwerkaanpak lerarentekort

Het primair onderwijs krijgt tussen nu en 2023 in alle regio’s te maken met een lerarentekort, ook in de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen de komende jaren daalt. Dat blijkt uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO. “Deze analyses maken per regio de belangrijkste oorzaken duidelijk. Daarmee kunnen scholen en pabo’s samen keuzes maken om de tekorten aan te pakken”, aldus voorzitter Ton Groot Zwaaftink.

Vier van de analyses gaan over de arbeidsmarkt in de vier grote steden. Scholen kunnen in de analyses zien hoe groot het personele tekort de komende jaren in hun regio is en hoeveel studenten er starten met de pabo. Zo kan iedere regio haar eigen maatregelen nemen.
Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: “We weten dat de lerarentekorten overal toenemen. De urgentie om de tekorten aan te pakken is hoog. We zien ook goede voorbeelden. Zo wil een regio meer jongeren en volwassenen met een migratieachtergrond opleiden en beter aanspreken. Scholen die hun onderwijs anders organiseren lijken verder weinig last te hebben van een lerarentekort. Waar meerdere leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires als team verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen, daalt de ervaren werkdruk en stijgt de werktevredenheid. En het is mooi dat de voorinschrijvingen voor de pabo op een aantrekkende belangstelling wijzen.”
 
Grootste tekort in Noord-Holland en Rotterdam/Rijnmond
In 2018 komt het lerarentekort in het po uit op circa 1.300 fte en dit loopt naar verwachting op tot ruim 4.600 fte in 2023. Alle regio’s krijgen te maken krijgen met deze stijging, die in omvang wel van elkaar verschilt. De grootste tekorten worden in 2023 verwacht in Noord-Holland en Rotterdam/Rijnmond. Zo loopt het tekort in Noord-Holland in 2023 op tot circa 890 fte. Dat komt vooral door de arbeidsmarktsituatie in Amsterdam, waar op dat moment een tekort van 475 fte wordt voorspeld. Maar ook in de regio’s met leerlingenkrimp stijgt waarschijnlijk het tekort. Voor Limburg bijvoorbeeld bedraagt het voorspelde tekort ruim 200 fte in 2023.
 
Veel 55-plussers, ook onder schoolleiders
Het lerarentekort ontstaat in veel regio’s door een combinatie van factoren. Veel regio’s kennen een aanzienlijk deel leraren van 55 jaar of ouder, die de AOW-gerechtigde leeftijd gaan bereiken en het onderwijs verlaten. In Noord-Holland bijvoorbeeld is nu een kwart van de leraren in het po 55-plusser. Hoewel de instroom van nieuwe pabo-studenten tussen 2016 en 2017 landelijk weer is gestegen, zal die instroom onvoldoende zijn voor de vraag. In veel regio’s remt de leerlingenkrimp de vraag iets, maar in de vier grote steden stijgt juist het aantal leerlingen.
De vergrijzing speelt zeker ook bij schoolleiders. In sommige regio’s is meer dan de helft ouder dan 55 jaar. Ook voor schoolleiders moeten scholen daarom de komende jaren opvolgers zoeken.

De regionale analyses zijn via de link hieronder te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 juni 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)