Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling versterking functiemix in de Randstadregio’s gewijzigd

Regeling versterking functiemix in de Randstadregio’s gewijzigd

De Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012, welke op 25 januari 2010 is gepubliceerd, is gewijzigd. Doel van deze wijziging is het voor 2011 beschikbare bedrag aan aanvullende personele bekostiging bekend te maken. De aanvullende personele bekostiging wordt over de daarvoor in aanmerking komende bevoegde gezagsorganen verdeeld naar rato van het budget dat zij, met inachtneming van de artikelen 84 en 85 van de WVO, in de lumpsumbekostiging aan personele bekostiging ontvangen voor leraren op scholen of vestigingen in de Randstadregio’s.

De afspraken in het convenant over de versterking van de salarismix vormen de basis van deze regeling.

In de wijzigingsregeling wordt tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt te wijzen op het nieuwe websiteadres voor de functiemix, functiemix.nl.
Daarnaast wordt een invulling gegeven aan het meetmoment voor het jaar 2011, te weten 1 oktober. Om administratieve lasten te beperken wordt aangesloten bij de reguliere gegevenslevering van instellingen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)