Home » Artikelen » Regeling vaststelling impulsgebieden

Regeling vaststelling impulsgebieden

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021 vastgesteld.

Sinds 2009 is in de opeenvolgende regelingen van de vaststelling van impulsgebieden een aantal postcodegebieden aangewezen. In de regeling 2017–2018 tot en met 2020–2021 is vastgehouden aan deze postcodegebieden om te voorkomen dat herverdeeleffecten optreden voorafgaand aan de evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid. Dit betekent dat scholen die nu in een impulsgebied staan, ook na 1 augustus 2017 in een impulsgebied staan.
De postcodegebieden zijn vastgesteld op basis van de Armoedemonitor 2008 van het SCP/CBS. Dit zijn de gebieden waar zich een combinatie van factoren voordoet, zoals hoge werkloosheid en veel lage inkomens, die een rol spelen in het ontstaan van onderwijsachterstanden. Door een gerichte inzet van middelen in deze impulsgebieden kan een meer effectieve aanpak worden bereikt van onderwijsachterstanden. Bij wet is geregeld dat een nieuwe Regeling vaststelling impulsgebieden steeds voor 4 jaar is.

Momenteel wordt er gewerkt aan de herziening van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs op basis van een nieuwe indicator die het CBS heeft ontwikkeld, mede op verzoek van scholen en gemeenten. Dit gebeurt in afstemming met het veld.

Het voornemen is om deze nieuwe regeling voor 1 augustus 2019 in te voeren. In de nieuwe regeling zullen de huidige gewichtenregeling en de huidige impulsgebieden opgaan. Dat vraagt om een aanpassing van het Besluit bekostiging WPO. Bij de wijziging van het onderwijsachterstandenbeleid zal deze regeling komen te vervallen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)