Home » Artikelen » Regeling personeel PO 2014 – 2015 bekendgemaakt

Regeling personeel PO 2014 – 2015 bekendgemaakt

Staatssecretaris Dekker van OCW heeft onlangs de Regeling bekostiging personeel PO 2014 – 2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014 – 2015 gepubliceerd. In deze regeling zijn de prijzen en bedragen vastgesteld voor personele bekostiging voor het schooljaar 2014-2015. De bedragen worden iets verhoogd.

Ook de prijzen en bedragen ten behoeve van de overgangsbekostiging in het kader van Passend onderwijs vastgesteld, zowel voor personeel als materieel.  Het materiële component geldt voor de periode 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 zijn deze opgenomen in de regeling Programma’s van Eisen 2015.

De enige inhoudelijke wijziging ten opzichte van de Regeling van 2 april 2014 betreft de uitbreiding van de bijzondere bekostiging voor opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties met een bekostigingsopslag voor tussentijdse groei. De bedragen zijn, met uitzondering van de bedragen van de prestatiebox, verhoogd. Met deze verhoging zijn ook de investeringskosten zoals opgenomen in de onderwijsagenda van het Regeerakkoord en de begrotingsafspraken 2014, en zoals uitgewerkt in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en het sectorakkoord primair onderwijs, aan de lumpsum van de scholen toegevoegd. De investeringskosten hebben betrekking op professionalisering, conciërges en onderwijsondersteunend personeel, begeleiding beginnende leerkrachten en vermindering van zittenblijven. Daarnaast wordt een eerdere bezuiniging op het P&A-budget teruggedraaid en vindt een verhoging van dat budget plaats waarmee de middelen die de scholen eenmalig ontvingen met de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten een structureel karakter krijgen.

Bekostiging verhoogd
De gemiddelde personeelslasten (GPL) leraar is met 1,034 procent verhoogd. De GPL-schoolleiding is verhoogd met 0,073 procent en de GPL-onderwijsondersteunend personeel met 0,762 procent. Alle P&A-bedragen zijn met 2,315% gestegen in verband met de doorwerking van de GPL-ontwikkeling en het terugdraaien van de korting op het P&A-budget die per 1 augustus 2013 heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is het basisbedrag met € 2.583,09 en het bedrag per leerling met € 49,27 verhoogd in verband met de verwerking van de afspraken over begeleiding startende leraren, werkdrukvermindering door conciërges en onderwijsassistenten en vermindering zittenblijven.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 maart 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020