Home » Artikelen » Regeling lerarenbeurs en zij-instroom 2009 – 2011 gewijzigd

Regeling lerarenbeurs en zij-instroom 2009 – 2011 gewijzigd

De Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 bevat twee verschillende subsidieregelingen. De lerarenbeurs stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar dient zelf actie te ondernemen. Wordt de subsidie toegekend, dan kan de werkgever middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De zij-instroomsubsidie levert een bijdrage aan de onderwijswerkgevers om een zij-instromer aan te stellen of te benoemen, te begeleiden en te doen opleiden.

Lerarenbeurs: Voor de lerarenbeurs is het subsidieplafond verhoogd naar € 23 miljoen. Verder is het bedrag per studieverlofuur als volgt vastgesteld: Voortgezet onderwijs: € 36,36.

Zij-instroom: Het subsidieplafond is verhoogd naar € 12 miljoen. Verder is in de regeling opgenomen dat studenten, die een lerarenopleiding volgen of dit hebben gedaan in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag, niet in aanmerking komen voor de zij-instroomregeling. Reden hiervoor is dat de laatste situatie geen extra leerkrachten oplevert en dat de HO-instelling negatieve bekostigingsgevolgen ondervindt.

Gepubliceerd op: 6 januari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)