Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regelingen en wijzigingen rondom eindtoets po

Regelingen en wijzigingen rondom eindtoets po

Het College voor Toetsen en Examens  heeft de Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Ook is de afnameperiode van de centrale eindtoets po voor schooljaar 2020-2021 bepaald. Eveneens is er een wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO in verband met de aanpassing van het onderdeel wereldoriëntatie.
 
De Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld. De centrale eindtoets omvat de domeinen taal, rekenen en wereldoriëntatie (facultatief).
 
Het College voor Toetsen en Examens heeft ook de afnameperiodes van de centrale eindtoets voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld. De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op dinsdag 20 april. De digitale adaptieve eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 19 tot en met 30 april en in de periode 10 tot en met 14 mei.
 
Er is een wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO in verband met de aanpassing van het onderdeel wereldoriëntatie. Dit document is een herziene versie van de Toetswijzier Wereldoriëntatie uit 2014. De herziening was wenselijk omdat het wereldoriëntatieonderwijs zich ontwikkelt. De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 augustus 2020 voor de centrale eindtoets voor het schooljaar 2020-2021.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 juli 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)