Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ​Regeling buitenonderhoud bekend

​Regeling buitenonderhoud bekend

Schoolbesturen met oude(re) schoolgebouwen kunnen een eenmalige aanvullende bijdrage vragen voor het buitenonderhoud van die gebouwen. Op 3 februari is de overgangsregeling die dit regelt, gepubliceerd.
 
De overgangsregeling is in het leven geroepen om scholen tegemoet te komen nu zij verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud. Tot 1 januari 2015 waren gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Om te voorkomen dat besturen worden geconfronteerd met kosten die niet eerder konden worden gereserveerd is met OCW afgesproken voor deze besturen eenmalig een extra bijdrage beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen besturen in de beginfase eventuele kosten opvangen.
 
De regeling is voor schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van maximaal €750.000, met één of meer schoolgebouwen die ouder zijn dan 15 jaar. En voor schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van meer dan €750.000, met meer dan 70% schoolgebouwen ouder dan 40 jaar.
 
Deze besturen krijgen een vast bedrag per leerling voor elk ’oud’ schoolgebouw: gebouwd voor 1 januari 2000 (voor de eerste groep), dan wel 1 januari 1975 (voor de tweede groep). Dit onderscheid is gemaakt omdat grotere besturen beter in staat zijn risico’s te spreiden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 februari 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)