Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 aangepast

Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 aangepast

De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is op een onderdeel aangepast.

Uitgangspunt van OCW is risicomijdend beleggen. Dit kan betekenen dat bij een koersdaling het verstandig kan zijn de belegging niet te verkopen en te wachten totdat de looptijd van de belegging is afgerond. Wanneer de belegging vóór het einde van de looptijd een positieve koerswaarde heeft, kan het een keuze zijn de betreffende belegging te verkopen. Afwijking van dit uitgangspunt kan in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn, maar hierover moet afstemming met de interne toezichthouder plaatsvinden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 mei 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)