Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 definitief vastgesteld

Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 definitief vastgesteld

Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing bekostiging personeel 2011 – 2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 definitief vastgesteld. De regeling bevat onder meer de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging, het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, het leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs en de bekostigingsbedragen voor bijzondere situaties zoals rugzakken, schipperskinderen en zigeunerkinderen.

In verband met de ontwikkeling van de werkgeverslasten in de markt heeft het kabinet voor het jaar 2011 voor de overheidssectoren besloten tot een bijdrage van 0,58% op jaarbasis en voor het jaar 2012 een bijdrage van 0,42% op jaarbasis. Een deel van de bijdrage voor 2011 is al verwerkt in de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2010–2011.
Ten opzichte van het schooljaar 2010–2011 zijn de gevolgen van de volgende maatregelen in de bedragen verwerkt:

  • nog niet opgenomen doorwerking van de eerdere salaris- en loonkostenmaatregelen;
  • de doorwerking van het actieplan LeerKracht;
  • kabinetsbijdrage werkgeverslasten 2011;
  • kabinetsbijdrage werkgeverslasten 2012.

De onderdelen van het actieplan LeerKracht die opgenomen zijn in de prijsaanpassing betreffen het resterende deel van het budget 2011 en het budget voor de eerste zeven maanden van 2012. Het gaat daarbij om:

  • doorwerking van de verkorting van de carrièrepatronen onderwijzend personeel en de invoering van de functiemix;
  • doorwerking van de afspraken over de salarisontwikkeling van de adjunct-directeuren.

GPL-bedragen
De landelijke gemiddelde personeelslastbedragen 2011–2012 voor onderwijzend personeel zijn in het kader van het actieplan LeerKracht aangepast voor de verhoging tot augustus 2012.Ten opzichte van de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2010–2011 komt hiermee de aanpassing per 1 augustus 2011 voor het onderwijzend personeel op 1,177% in het basis- en speciaal basisonderwijs en 1,067% voor het onderwijzend personeel in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor het onderwijsondersteunend personeel komt deze aanpassing op 0,900%. Voor de directie is het aanpassingspercentage 1,247% in het basis- en speciaal basisonderwijs en 1,111% in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De opslag voor het Vervangingsfonds wordt per 1 augustus 2011 niet gewijzigd en is vastgesteld op 4,75% van de loonkosten. Ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00% van de loonkosten.

De Regeling is via deze pagina te downloaden.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 oktober 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)