Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009 - 2010 en 2010 – 2011

Regeling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009 - 2010 en 2010 – 2011

De minister van OCW heeft de Regeling vaststelling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer – werktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2009 – 2010 en 2010 – 2011 vastgesteld. Deze regeling bepaalt het bedrag aan bekostiging per gesloten leer - werkovereenkomst gedurende genoemde schooljaren. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn actief betrokken bij de totstandkoming van leer - werktrajecten in het vmbo. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks een rijksbijdrage. Voor de genoemde jaren bedraagt de bekostiging € 410,00 per leer - werkovereenkomst.

Gepubliceerd op: 4 mei 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)