Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018

Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018

Op 29 september 2017 heeft staatssecretaris Dekker van OCW de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018, gepubliceerd.
 
Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende:
- de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2017 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2017 (17,2 mln. euro);
- vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2018 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling 2017.

Kalenderjaar 2017
In de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017, zijn de bedragen voor bekostiging van de exploitatiekosten voor het hele kalenderjaar 2017 bekendgemaakt. Hierin worden wijzigingen aangebracht. Het betreft een aanpassing van de bedragen als gevolg van de kabinetsbijdrage (+1,47 procent) voor de prijsontwikkeling 2017.

Kalenderjaar 2018
Daarnaast regelt deze regeling ook de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2018. Deze wordt aangepast in verband met de volgende ontwikkeling: doorwerking prijsbijstelling 2017. Dit betekent dat alle bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2018 worden vastgesteld conform de artikelen 3 tot en met 9 van deze regeling. Bij de berekening van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 7a, tweede lid, van de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, startbekostiging nieuwe school VO en samenvoeging wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

De regeling is gelijktijdig met de bekendmaking in de Staatscourant vier weken bij de Tweede Kamer voorgehangen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 oktober 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders